Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Alex Blesa

26/02/2021
339 lượt xem
Profile
Full NameAlex Blesa
Biệt danhA. Blesa
Vị trí thi đấuTiền vệ
Ngày sinh2002-01-15
Quốc tịch Spain
DS Câu lạc bộLevante UD
Player Stats
Stats Unavailable